Kontrast:
Rozmiar czcionki:
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu główna

Sprawozdania i informacje

PDFInformacja, o której mowa w art. 111b ust. 1 ustawy Prawo bankowe

PDFOświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na IV kw. 2018r.

PDFOświadczenia na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na III kw. 2018r.

PDFInformacje o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Otmuchowie - stan 31.12.2018

PDFInformacje o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Otmuchowie - stan 31.12.2017

Informacje o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Otmuchowie - stan 31.12.2016

 

BILANS 2017

Aktywa

Pasywa

Pozycje pozabilansowe

Informacja dodatkowa

Rachunek przepływów

Rachunek zysków i strat

Sprawozdanie biegłego

Sprawozdanie z działaności

Zestawienie zmian kapitałowych


Bank Spółdzielczy w Otmuchowie
ul. Rynek 1b
48-385 Otmuchów
tel. 77 431 52 23
fax
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 47623
w tym miesiącu: 5541
dzisiaj: 76