Kontrast:
Rozmiar czcionki:
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu główna

Komunikaty

 • Informacja o zmianach w regulacjach - PSD2

  Informujemy, że z dniem 05 maja 2019r.  zmienione zostaną następujące regulacje dotyczące klientów  detalicznych i klientów instytucjonalnych: „Ogólne warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Otmuchowie rachunków bankowych w złotych dla osób fizycznych” „Regulamin dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych POL-Konto” „Regulamin dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych POL-Konto Junior” „Regulamin dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych POL-Konto  Student” „Regulamin dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych POL-Konto   Senior” „ Regulamin dla posiadaczy podstawowego rachunku płatniczego” „Regulamin dla posiadaczy rachunków oszczędnościowych POL-Efekt” „Regulamin kart debetowych” „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych” Wprowadzone zmiany wynikają z przepisów ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, a także Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zwanej Dyrektywą PSD2. Główne zmiany to: Konieczność zastosowania silnego uwierzytelnienia w usłudze bankowości elektronicznej oaz w przypadku płatności kartami. Zmiany w zakresie stosowanych środków uwierzytelnienia. Dodanie informacji dotyczących zasad funkcjonowania dostępu usług, które mogą inicjować transakcje płatnicze z rachunków płatniczych klienta, świadczyć usługę dostępu do rachunku oraz potwierdzania dostępności środków na rachunku płatniczym. Pełna treść w/w regulacji w nowym brzmieniu  dostępna jest w placówce Banku Spółdzielczego w Otmuchowie, Oddziale w Nysie oraz w naszych Filiach. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zmian. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zmiany wprowadzone w wyżej wymienionych Regulacjach, mają Państwo możliwość złożenia do Banku stosownego oświadczenia, nie później jednak niż do dnia poprzedzającego wejście w życie zmian, tj. 05.05.2019r. Brak złożenia pisemnego oświadczenia o braku zgody lub sprzeciwie do wprowadzanych zmian oznaczać będzie akceptację wprowadzonych zmian. Zarząd Banku Spółdzielczego w Otmuchowie
  Data publikacji: 05-04-2019 12:20
 • Informacje dla dostawców usług (TPP)

  Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera pod adresem: https://psd2-pdev.bsotmuchow.pl/
  Data publikacji: 15-03-2019 15:44
 • Zmiany w Regulaminie kart debetowych i Regulaminie kart debetowych business

  Informujemy, że z dniem 10 kwietnia 2019r. zmianie ulegną zapisy Regulaminu wydawania kart debetowych dla klientów indywidualnych  i Regulaminu kart debetowych business dla klientów instytucjonalnych.
  Data publikacji: 25-02-2019 20:28
 • 3DSecure

  Ważny komunikat dla posiadaczy kart płatniczych: Dnia 1 lutego 2015 roku zostaną wprowadzone limity i nowe zabezpieczenia transakcji internetowych dla kart płatniczych.
  Data publikacji: 10-09-2018 10:06
 • Zmiany przy korzystaniu z kart VISA za granicą

  Ważny komunikat dla posiadaczy kart płatniczych: Bank Spółdzielczy w Otmuchowie informuje, że z dniem 01.02.2015r. zmienia się sposób dokonywania przewalutowania dla kart Visa.
  Data publikacji: 10-09-2018 10:05
 • Zmiany dotyczące kart płatniczych

  Ważna informacja o kartach płatniczych Uprzejmie informujemy, iż od 6 czerwca 2016r. zostanie zmieniony sposób dostarczania kart płatniczych do kont prowadzonych przez nasz Bank. 
  Data publikacji: 10-09-2018 09:55
 • Informacja dla Klientów Banku

  Informacja dla Klientów Banku o możliwości wydania dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz o treści art. 56. Ustawy Prawo bankowe
  Data publikacji: 10-09-2018 09:49
 • Zmiany w BFG

  Uprzejmie informujemy, że z dniem 9 października 2016 roku wchodzi w życie ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
  Data publikacji: 10-09-2018 09:42
 • Zmiany w ustawie o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

  Uprzejmie informujemy, iż od 10 stycznia 2017r.  wchodzą w życie przepisy Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz.1823) w związku z powyższym zostały wprowadzone zmiany w regulacjach.
  Data publikacji: 10-09-2018 09:38

Bank Spółdzielczy w Otmuchowie
ul. Rynek 1b
48-385 Otmuchów
tel. 77 431 52 23
fax
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 91694
w tym miesiącu: 35133
dzisiaj: 85