Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

 • Komunikat dot. 31 grudnia

  Brak opisu obrazka
  Szanowni Państwo! Informujemy, że w dniu 31 grudnia 2019r. placówki Banku Spółdzielczego w Otmuchowie będą otwarte do godz. 13:00. Dokumenty przesłane elektronicznie do godz. 12:45 zostaną zrealizowane w dniu 31.12.2019r. Dokumenty przesłane elektronicznie po godz. 12:45 zostaną zrealizowane w dniu 02.01.2020r. Za niedogodności serdecznie przepraszamy.
  Data publikacji: 27-12-2019 15:40
 • Komunikat dot. 24 grudnia

  Brak opisu obrazka
  Szanowni Państwo! Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2019r. (Wigilia) Centrala Banku Spółdzielczego w Otmuchowie oraz Oddział w Nysie będzie otwarty do godz. 11:00. Filie w Kamienniku, Pakosławicach, Paczkowie i Skoroszycach tego dnia będą nieczynne. Dokumenty przesłane elektronicznie do godz. 10:45 zostaną zrealizowane w dniu 24.12.2019r. Dokumenty przesłane elektronicznie po godz. 10:45 zostaną zrealizowane w dniu 27.12.2019r. Za niedogodności serdecznie przepraszamy.
  Data publikacji: 19-12-2019 10:57
 • Komunikat dot. 18 grudnia

  Brak opisu obrazka
  Szanowni Państwo! Informujemy, że placówki Banku Spółdzielczego w Otmuchowie w dniu 18 grudnia 2019r. (środa) będą czynne do godziny 15:00.  Za niedogodności serdecznie przepraszamy.
  Data publikacji: 12-12-2019 13:49
 • Nowy bankomat z wpłatomatem w Otmuchowie

  Brak opisu obrazka
  Z przyjemnością informujemy, że w Centrali Banku Spółdzielczego w Otmuchowie przy ul. Rynek 1b uruchomiony został nowy bankomat recyklingowy z wpłatomatem.
  Data publikacji: 18-10-2019 13:18
 • Informacja o zmianach w regulacjach od 15.12.2019r.

  Uprzejmie informujemy, że od  15 grudnia  2019r.  zmieniają się niektóre zapisy  następujących regulacji dotyczących  klientów  detalicznych i klientów instytucjonalnych:  „Ogólne warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Otmuchowie rachunków bankowych w złotych dla osób fizycznych”  „Regulamin dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych POL-Konto”  „Regulamin dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych POL-Konto  Junior”  „Regulamin dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych POL-Konto  Student”  „Regulamin dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych POL-Konto    Senior”  „Regulamin dla posiadaczy podstawowego rachunku płatniczego”  „Regulamin dla posiadaczy rachunków oszczędnościowych POL-Efekt”  „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych”  „Taryfa opłat i prowizji bankowych BS Otmuchów dla klientów indywidualnych.”  „Taryfa opłat i prowizji bankowych BS Otmuchów dla klientów instytucjonalnych.”   Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności dostosowania zapisów do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019r. w sprawie płatności transgranicznych i opłat za przeliczanie waluty oraz podpisanego przez Bank Porozumienia międzybankowego w sprawie stosowania Polecenia zapłaty oraz Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oaz niektórych innych ustaw (Split Payment II).    Główne zmiany w regulacjach dla klientów detalicznych to: Dodanie definicji systemów rozliczeniowych wykorzystywanych do realizacji przelewów (krajowych i zagranicznych) Określenie zasad realizacji przelewów Target i SEPA oraz wprowadzenie tych zmian do zasad realizacji Polecenia zapłaty, do której nie będzie już wymagana weryfikacja posiadania przez Bank zgody w momencie wykonywania takiej transakcji. Dodano zapis wynikający z art..60 prawa bankowego o możliwości rozwiązania umowy przez Bank. Dodano możliwość zaprzestania wysyłki informacji do Klientów w przypadku dwukrotnego jej zwrotu do banku z adnotacją o błędnym adresie Klienta. Doprecyzowano i uspójniono kategorie przesłanek umożliwiających Bankowi zmianę wysokości opłat i prowizji dla wszystkich rachunków bez względu na datę ich otwarcia.  Główne zmiany w regulacjach dla klientów instytucjonalnych to: Dodanie definicji systemów rozliczeniowych wykorzystywanych do realizacji przelewów (krajowych i zagranicznych ) – w kontekście Rozporządzenia PE,  Zmiana zapisów w odniesieniu do rachunku VAT:  Rozszerzenie katalogu możliwych do zrealizowania z rachunku VAT płatności o inne podatki oraz składki ZUS – obecnie jest możliwość realizacji tylko płatności podatku VAT,   Rozszerzenie katalogu możliwych do zrealizowania egzekucji z rachunku VAT o płatności wskazane powyżej,   Dodanie możliwości zamykania rachunku VAT w sytuacji, kiedy u klienta zamykany jest  rachunek rozliczeniowy powiązany z rachunkiem VAT, a na rachunku VAT występują środki pieniężne i Bank nie posiada decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego o zadysponowaniu środkami. Ponadto wprowadzono również zmiany dotyczące korekt redakcyjnych i legislacyjnych nie   mających wpływu na treść merytoryczną w/w  regulacji. Główne zmiany w Taryfach opłat i prowizji bankowych BS Otmuchów dla klientów indywidualnych oraz w Taryfie opłat i prowizji bankowych BS Otmuchów dla klientów instytucjonalnych to: Zrównano opłaty przelewów krajowych w PLN (np. Elixir) z płatnościami w EUR realizowanymi na terenie EOG (SEPA).   Pełna treść w/w regulacji w nowym brzmieniu  dostępna jest w placówce Banku Spółdzielczego w Otmuchowie, Oddziale w Nysie oraz w naszych Filiach. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zmian. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zmiany wprowadzone w wyżej wymienionych Regulacjach, mają Państwo możliwość złożenia do Banku stosownego oświadczenia, nie później jednak niż do dnia poprzedzającego wejście w życie zmian, tj. 14.12.2019r. Brak złożenia pisemnego oświadczenia o braku zgody lub sprzeciwie do wprowadzanych zmian oznaczać będzie akceptację wprowadzonych zmian.
  Data publikacji: 16-10-2019 11:15
 • Komunikat dot. 11 października

  Brak opisu obrazka
  Szanowni Państwo! Informujemy, że Centrala Banku Spółdzielczego w Otmuchowie przy ul. Rynek 1b w dniu 11 października 2019r. (piątek) z uwagi na prace remontowo-konserwacyjne będzie nieczynna. Pozostałe placówki Banku pracują bez zmian.  Za niedogodności serdecznie przepraszamy.
  Data publikacji: 02-10-2019 10:51
 • Komunikat dot. list haseł do autoryzacji przelewów bankowości elektronicznej

  Bank Spółdzielczy w Otmuchowie uprzejmie informuje o zmianach wprowadzonych przez ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw. Informujemy, że od dnia 14 września 2019 r. w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie nastąpi zmiana instrumentów uwierzytelnienia użytkownika (tj. haseł jednorazowych w postaci list haseł jednorazowych kodów autoryzacyjnych). Zmiana ta związana jest wynikającymi z Ustawy wymogami silnego uwierzytelnienia osoby upoważnionej do dysponowania rachunkiem, czyli dwuczynnikowej weryfikacji tożsamości zapewniającej mocniejszą ochronę danych tych osób. Ze względu na to, że ww. hasła jednorazowe nie spełniają wymogów przedmiotowej Ustawy, od 14 września 2019 r. Bank Spółdzielczy w Otmuchowie nie będzie ich stosował jako m. in. środka autoryzacji dyspozycji bankowości internetowej. W zamian stosowane będą kody SMS, służące do autoryzacji dyspozycji transakcji płatniczych składanych w usłudze bankowości elektronicznej. Oznacza to, iż klient korzystający z systemu bankowości elektronicznej będzie musiał posiadać urządzenie mobilne (np. telefon komórkowy, tablet z krajowym numerem telefonu). Mając na uwadze konieczność zmiany instrumentów autoryzacji, uprzejmie informujemy, że ci z Państwa, którzy korzystają z list haseł jednorazowych kodów autoryzacyjnych mogą na dotychczasowych zasadach autoryzować dyspozycje/transakcje w systemie bankowości elektronicznej przy użyciu tych instrumentów nie dłużej niż do dnia 14.09.2019 r. włącznie. Informujemy jednocześnie, że od 14 września 2019 r., aby korzystać aktywnie z usługi bankowości elektronicznej należy przed tą datą zmienić metodę autoryzacji składając dyspozycję w dowolnym oddziale Banku.
  Data publikacji: 23-08-2019 11:07
 • Komunikat dot. 16 sierpnia

  Brak opisu obrazka
  Szanowni Państwo! Informujemy, że placówki Banku Spółdzielczego w Otmuchowie w dniu 16 sierpnia 2019r. (piątek) wyjątkowo będą otwarte dla klientów wyłącznie do godziny 13:00. Za niedogodności serdecznie przepraszamy.
  Data publikacji: 12-08-2019 10:55
 • Dane finansowe na dzień 30.06.2019r.

  W zakładce "O nas" -> "Bankowy Fundusz Gwarancyjny" umieszczona została aktualna informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Otmuchowie za ostatnie półrocze, tj. na dzień 30 czerwca 2019r.
  Data publikacji: 13-07-2019 18:23
Wersja XML