Kontrast:
Rozmiar czcionki:
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu główna

Aktualności

 • Dane finansowe na dzień 30.06.2019r.

  W zakładce "O nas" -> "Bankowy Fundusz Gwarancyjny" umieszczona została aktualna informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Otmuchowie za ostatnie półrocze, tj. na dzień 30 czerwca 2019r.
  Data publikacji: 13-07-2019 18:23
 • Wnioski o świadczenia ONLINE

  centrala_otmuchow6.jpeg
  Z przyjemnością informujemy Państwa, że Bank udostępnił Klientom możliwość składania wniosków o wypłatę świadczenia w programie „Rodzina 500+” i "Dobry Start" w bankowości elektronicznej.  
  Data publikacji: 12-07-2019 07:22
 • Komunikat dot. 5 lipca

  komunikat.png
  Szanowni Państwo! Informujemy, że Centrala Banku Spółdzielczego w Otmuchowie, ul. Rynek 1b, wyjątkowo w dniu 5.07.2019r. (piątek) będzie otwarta dla Klientów do godz. 13:00. Bez zmian pracują natomiast pozostałe placówki Banku Spółdzielczego w Otmuchowie. Za niedogodności serdecznie przepraszamy.
  Data publikacji: 02-07-2019 14:11
 • Komunikat

  komunikat.png
  Szanowni Państwo! Informujemy, że następujące placówki Banku Spółdzielczego w Otmuchowie wyjątkowo w dniach od 25.06.2019r. (wtorek) do 28.06.2019r. (piątek) będą pracować w zmienionych godzinach obsługi Klientów: C/Otmuchów - do godz. 15:00 F/Kamiennik - do godz. 14:30 F/Paczków - do godz. 14:30 F/Pakosławice - do godz. 14:00 F/Skoroszyce - do godz. 14:00 Bez zmian pracuje natomiast Oddział w Nysie - otwarty w godzinach 8:00-16:00.  Za niedogodności serdecznie przepraszamy.
  Data publikacji: 25-06-2019 15:39
 • Komunikat dot. 21 czerwca

  Szanowni Państwo! Informujemy, że placówki Banku Spółdzielczego w Otmuchowie w dniu 21 czerwca 2019r. (piątek) wyjątkowo będą otwarte dla klientów wyłącznie do godziny 13:00. Za niedogodności serdecznie przepraszamy.
  Data publikacji: 17-06-2019 13:42
 • Kondolencje

  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu dzisiejszym zmarł Pan Stanisław Majda wieloletni Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Otmuchowie, zasłużony pracownik samorządowy.  Rodzinie zmarłego Zarząd, Rada Nadzorcza i pracownicy Banku składają najszczersze wyrazy współczucia. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek, 29 kwietnia 2019r. w Otmuchowie. 
  Data publikacji: 26-04-2019 21:41
 • Komunikat dot. 2 maja

  komunikat.png
  Szanowni Państwo! Informujemy, że placówki Banku Spółdzielczego w Otmuchowie w dniu 2 maja 2019r. (czwartek) wyjątkowo będą otwarte dla klientów wyłącznie do godziny 12:00. Za niedogodności serdecznie przepraszamy.
  Data publikacji: 13-04-2019 09:45
 • Informacja o zmianach w regulacjach - PSD2

  Informujemy, że z dniem 05 maja 2019r.  zmienione zostaną następujące regulacje dotyczące klientów  detalicznych i klientów instytucjonalnych: „Ogólne warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Otmuchowie rachunków bankowych w złotych dla osób fizycznych” „Regulamin dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych POL-Konto” „Regulamin dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych POL-Konto Junior” „Regulamin dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych POL-Konto  Student” „Regulamin dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych POL-Konto   Senior” „ Regulamin dla posiadaczy podstawowego rachunku płatniczego” „Regulamin dla posiadaczy rachunków oszczędnościowych POL-Efekt” „Regulamin kart debetowych” „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych” Wprowadzone zmiany wynikają z przepisów ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, a także Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zwanej Dyrektywą PSD2. Główne zmiany to: Konieczność zastosowania silnego uwierzytelnienia w usłudze bankowości elektronicznej oaz w przypadku płatności kartami. Zmiany w zakresie stosowanych środków uwierzytelnienia. Dodanie informacji dotyczących zasad funkcjonowania dostępu usług, które mogą inicjować transakcje płatnicze z rachunków płatniczych klienta, świadczyć usługę dostępu do rachunku oraz potwierdzania dostępności środków na rachunku płatniczym. Pełna treść w/w regulacji w nowym brzmieniu  dostępna jest w placówce Banku Spółdzielczego w Otmuchowie, Oddziale w Nysie oraz w naszych Filiach. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zmian. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zmiany wprowadzone w wyżej wymienionych Regulacjach, mają Państwo możliwość złożenia do Banku stosownego oświadczenia, nie później jednak niż do dnia poprzedzającego wejście w życie zmian, tj. 05.05.2019r. Brak złożenia pisemnego oświadczenia o braku zgody lub sprzeciwie do wprowadzanych zmian oznaczać będzie akceptację wprowadzonych zmian. Zarząd Banku Spółdzielczego w Otmuchowie
  Data publikacji: 05-04-2019 12:20
 • Informacje dla dostawców usług (TPP)

  Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera pod adresem: https://psd2-pdev.bsotmuchow.pl/
  Data publikacji: 15-03-2019 15:44

Bank Spółdzielczy w Otmuchowie
ul. Rynek 1b
48-385 Otmuchów
tel. 77 431 52 23
fax
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 125243
w tym miesiącu: 30300
dzisiaj: 955