Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiany przy korzystaniu z kart VISA za granicą

Ważny komunikat dla posiadaczy kart płatniczych:

Bank Spółdzielczy w Otmuchowie informuje, że z dniem 01.02.2015r. zmienia się sposób dokonywania przewalutowania dla kart Visa.

Od tego dni transakcje gotówkowe i bezgotówkowe dokonywane kartami z logo Visa w walucie innej niż waluta rachunku bankowego, przeliczane są na walutę rachunku bankowego według kursu obowiązującego w organizacji płatniczej w dniu rozliczenia transakcji i powiększone są o prowizję Banku za przewalutowanie zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Otmuchowie, a następnie informacja o tej kwocie przekazywana jest do Banku w celu rozliczenia. Tabela kursów walut, po których przeliczane są transakcje przy użyciu karty Visa na walutę rachunku bankowego, dostępne są na stronie internetowej Visa Europe.

W związku z powyższym w Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Otmuchowie z dniem 01.02.2015r. wprowadza się następujące zmiany:

Dla wszystkich kart Visa w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 6% wartości transakcji przy stosowaniu kursu własnego Visa w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku.

Wersja XML