Kontrast:
Rozmiar czcionki:
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu główna

Przedsiębiorstwa - Rachunki

RACHUNKI BIEŻĄCE DLA FIRM

Rachunki bieżące dla Firm są przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych oraz prowadzenia rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Posiadaczami rachunków bankowych mogą być:

Bank otwiera i prowadzi rachunki bankowe: bieżące i pomocnicze w złotych. W ramach rachunku bieżącego i pomocniczego Bank może otworzyć rachunek wyodrębnionych środków pieniężnych przeznaczony na określone cele oraz do przeprowadzenia w tym zakresie rozliczeń.

Korzyści płynące z otwarcia rachunku bieżącego dla Firmy w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie:

Ponadto  Bank umożliwia Firmom:

Dodatkowym atutem rachunku  jest nowoczesna, bezpieczna i wygodna możliwość korzystania z usług:

Dokumenty niezbędne do otwarcia rachunku bieżącego dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Wraz z wnioskiem o otwarcie rachunku bankowego w zależności od swojego statusu prawnego, wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć:

Dokumenty dołączone do wniosku o otwarcie rachunku bankowego składane są w oryginałach. Bank sporządza kserokopie złożonych dokumentów i potwierdza ich zgodność z oryginałem. Oryginały dokumentów Bank zwraca wnioskodawcy.


Bank Spółdzielczy w Otmuchowie
ul. Rynek 1b
48-385 Otmuchów
tel. 77 431 52 23
fax
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 91697
w tym miesiącu: 35136
dzisiaj: 88