Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Władze

ZARZĄD

Brak opisu obrazka

Prezes Zarządu

dr Kamil Burski

Wiceprezes Zarządu ds. finansowo-księgowych

Jolanta Krawecka

Wiceprezes Zarządu ds. handlowych

Beata Zielińska

 

RADA NADZORCZA

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Pietroczuk

Zastępca Przewodniczącej Rady

Katarzyna Florek

Sekretarz Rady

Bolesław Janas

Członkowie Rady

Piotr Biernat

Helena Dowhopoluk

Danuta Pielech

Bożena Skiba

Teresa Skibińska

 

KOMITET AUDYTU

Przewodnicząca Komitetu

Małgorzata Pietroczuk

Członkowie Komitetu

Danuta Pielech

Teresa Skibińska

 

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej spełniają wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe.

Wersja XML