Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sm@rt wypłata

Brak opisu obrazka

Sm@rt wypłata to bardzo wygodna funkcja, dająca możliwość realizacji transakcji bez użycia karty w bankomacie, dostępna w bankomatach Banku Spółdzielczego w Otmuchowie. Na ekranie bankomatu należy wybrać opcję Sm@rt wypłata (Operacje bez karty), a następnie wpisać wygenerowany wcześniej jednorazowy kod. Kod z określonym czasem ważności można wygenerować ze swojego rachunku w systemie Bankowości Internetowej. Podczas generowania kodu wprowadzamy kwotę wypłaty i wskazujemy, na jaki numer telefonu ma zostać wysłany sms z kodem. Dzięki czemu klienci Naszego Banku mogą tworzyć i realizować jednorazowe zlecenia („elektroniczne czeki”). Kod jednorazowy ważny jest przez określony czas.

Brak opisu obrazka

Wersja XML