Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

E-banking - Bankofon

Brak opisu obrazka

BANKOFON umożliwia klientom Banku uzyskanie za pomocą aparatu telefonicznego informacji o bieżącym stanie rachunku 24 godziny na dobę. Informacja ta jest generowana automatycznie i bezobsługowo zapewniając przy tym odpowiedni poziom poufności przekazywanych danych – klient musi znać hasło.

Każdy klient banku może być klientem programu BANKOFON. Jedyne warunki do spełnienia to posiadanie telefonu z wybieraniem tonowym i przyznanie mu przez bank hasła dostępu.

Bankofon umożliwia:

Przykłady połączeń:

Bankofon funkcjonuje pod telefonem 169800 Klient ma numer 3551, jego hasło to 5617 jego rachunki to

  1. 94802500070000355130000010
  2. 06802500070000355130000020
  3. 68802500070000355120000040

Klient chce uzyskać informację o stanie rachunku nr 2 (06802500070000355130000020)
Klient powinien kolejno:

Usłyszy informację o bieżącym saldzie i dostępnych środkach rachunku nr 2
Jeśli to wszystko co go interesuje, może odłożyć słuchawkę. Jeżeli nie, to może zapytać o stan pozostałych rachunków (1,3) lub może wrócić do menu głównego (0#) i wybrać inną interesującą go opcję.

Wersja XML