Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

E-banking - SMS Banking

SMS Banking zapewnia dostęp do usług bankowych za pośrednictwem telefonu GSM z dowolnego miejsca na świecie, w którym działa telefon klienta. Usługa taka jest zgodna z aktualnymi tendencjami w świadczeniu usług bankowych i w znacznym stopniu uatrakcyjnia produkty dostarczane przez banki.


Z punktu logiki programu SMS-y możemy podzielić na pięć grup.


W usłudze SMS Bankingu najważniejsze są wygoda i prostota - komórkę klient ma zawsze przy sobie i przez nią może nawiązać kontakt z bankiem z dowolnego miejsca, właśnie wtedy, kiedy tego potrzebuje. Informacja przychodząca w postaci standardowego SMS z banku może być odczytana i jest dostępna w każdej chwili w pamięci telefonu. Należy pamiętać, że wiadomość SMS składa się z maksymalnie 160 znaków.

Opłata za wysyłaną przez klienta wiadomość SMS jest taka, jak za zwykły SMS w posiadanej przez klienta taryfie.

W zależności od umowy, klient ma dostęp do jednego lub wielu rachunków.

SMS Banking składa się z dwóch części: administracyjnej i wykonawczej.

Część administracyjna (SMS Banking – administracja) dostępna jest z lady systemu NOVUM-BANK. W programie określamy parametry usługi, liczbę i typy terminali GSM obsługiwanych przez program. Mamy również dostęp do listy obsługiwanych klientów i ich historii korzystania z usługi.

Część wykonawcza ma za zadanie obsługę terminala GSM (telefonu) i powinna być uruchomiona na komputerze, który jest czynny przez cały czas działania usługi

Przykład wykorzystania SMS bankingu

a) nr klienta 55
b) hasło 111111

Lista dostępnych poleceń

1. Zmiana hasła:

55#11111#654321 -- zmiana hasła klienta 55 z 111111
na nowe 654321

2. Wykaz rachunków:

55#654321 -- dekret + saldo

3. Lista operacji:

55#654321#W -- ostatnie operacje, jeśli klient ma jeden rachunek
55#654321#W#2 -- ostatnie 2 operacje, jeśli klient ma jeden rachunek
55#654321#W#2002.01.01#2002.01.31 -- ostatnie operacje z podanego okresu, jeśli klient ma jeden rachunek

4. Oprocentowanie rachunku:

55#654321#O -- jeśli tylko jeden rachunek to oprocentowanie
tego rachunku

Wersja XML