Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pol-Konto STUDENT

Brak opisu obrazka

Konto, które zawsze zdaje egzamin!

Życie studenckie, to niezależność, radość i przyjaźń. Szukając pełni zadowolenia skorzystaj za swobody, jaką daje Ci Pol-Konto Student. Pol-Konto Student otwierane jest na czas trwania nauki.

Rachunek przeznaczony jest dla uczniów szkół policealnych i pomaturalnych oraz studentów studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych od 18 do 26 roku życia.

Rachunek Pol-Konto  służy ich posiadaczom do:

1) przechowywania środków pieniężnych,

2) przeprowadzania rozliczeń pieniężnych Posiadacza rachunku,

3) korzystania z kart płatniczych VISA CLASIC DEBETOWA,

4) zaciągania kredytu odnawialnego Pol-Koncie Student,

5) korzystania z dopuszczalnego debetu w Pol-Koncie Student,

6) korzystania z kanałów bankowości internetowej (SBI).

 

W ramach posiadanego Pol-Konta Student  gwarantujemy niskie opłaty :

 • prowadzenie rachunku - 0 złotych
 • wpłaty i wypłaty w kasie Banku - 0 złotych
 • dostęp do konta internetowego - 0 złotych
 • przelewy, zlecenia stałe - 0 złotych
 • informacja SMS-em o saldzie na rachunku - 0 złotych

 

Szczegóły oferty zostały przedstawione w „Taryfie opłat i prowizji dla klientów indywidualnych” oraz „Regulaminie dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych Pol-Konto Student”.

Środki na Pol-Koncie Student są gwarantowane zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Wersja XML